Nasze Osprzet MX

Gamy:Osprzet

Szeroki wybór narzędzi spełniających wszystkie potrzeby związane z obsługą rolnictwa.

Nasze grupy

Zintegrowane jako przedłużenie ładowaczy czołowych narzędzia MX są podzielone na 3 grupy w zależności od ich zastosowania:

  • Narzędzia do obsługi: łyżki,  zestaw kłów itp.
  • Narzędzia do pasz: szczęka do bel, szczęka do bel opakowanych itp.
  • Narzędzia do dystrybucji: szufle do paszy, wycinak do kiszonki itp.

Narzędzia do obsługi

Zamocowane na ładowaczu narzędzia do obsługi w rolnictwie mają na celu ułatwienie codziennej pracy rolników.  Od łyżek chwytakowych do wideł do palet i zestawów kłów, istnieje bardzo szeroki zakres narzędzi zaprojektowanych w celu zminimalizowania uciążliwości prac związanych z obsługą i zaoszczędzenia czasu.

Stosowane na szeroką skalę w rolnictwie narzędzia do obsługi mogą być również wykorzystywane w różnych sektorach działalności, takich jak utrzymanie terenów zielonych, prace w gospodarce komunalnej, uprawa winorośli… a nawet użytkowanie do celów prywatnych!

Narzędzia paszowe

Podobnie jak narzędzia do obsługi i rozdzielania, narzędzie do paszy jest umieszczane na końcu ładowacza i stanowi pomoc w codziennej pracy rolników. Przygotowanie paszy jest niezbędnym działaniem w gospodarstwie, umożliwiającym karmienie przeżuwaczy (bydła, owiec, kóz, koni, świń itp.) przez cały rok.

Istnieją 3 rodzaje konserwacji pasz, które stanowią podstawę żywienia zwierząt

  • siano
  • pasza owijana
  • pasza kiszona

Każde narzędzie MX jest opracowane w określonym celu. Marka oferuje szczęki do bel w szerokim zakresie rozmiarów, a także zestawy szczęk do bel owijanych oraz inne oprzyrządowanie i opcje dopasowane do specyficznych potrzeb każdego gospodarstwa.

Narzędzia do rozdzielania

Niezbędne w gospodarstwach rolnych lub w hodowli zwierząt narzędzia do rozdzielania pozwalają na efektywne karmienie zwierząt przy zachowaniu wysokiej jakości paszy. MX oferuje 3 grupy narzędzi do rozdzielania:

  • Szufla dla paszy
  • Wycinak do kiszonki
  • Łyżka do pobierania kiszonki

Pobieranie kiszonki to proces wycinania jej z silosu, aby następnie rozdzielić ją dla zwierząt. Wielozadaniowość narzędzi do rozdzielania umożliwia maksymalną wszechstronność, która pozwala odpowiedzieć na wszystkie potrzeby. Hodowca może wtedy szybko i efektywnie karmić swoje zwierzęta, mieć czysty front silosu, aby uniknąć zanieczyszczeń i zapewnić lepszą konserwację oraz skorzystać z odpowiedniej dla siebie metody pobierania paszy.